Защита на личните данни

Защитата на личните данни е наш приоритет. АЙСОКС предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност АЙСОКС изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя. С регистрацията или формата за покупка потребителите се съгласяват, че АЙСОКС има право да обработва личните им данни.

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим твоите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Ние използваме предоставените лични данни единствено ако това е абсолютно необходимо и ако същите се предоставят от теб доброволно, например за обработка на поръчки и издаване на фактури, за отговор на запитвания, за да бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на бюлетини по електронна поща).

Ние не предаваме лични данни на дъщерни дружества и търговски партньори, или на трети лица без твоето изрично съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма. Когато посещаваш ISOCKS.BG, автоматично се записват и анализират данни за твоята сесия като например: IP адрес, предоставен от твоя интернет доставчик, информация за вида на браузъра, който използваш, източникът на трафик, датата и часа на посещението и други. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за теб, с цел да подобрим съдържанието и да направиим твоето преживяване в ISOCKS.BG още по-интересно и удобно.